Radno vreme kontakt centra:

Pon – Pet: 09:00h – 16:30h

Tel: 063/529-154

Vraćanje robe

RASKID UGOVORA – POVRAT ILI ZAMENA ROBE

Ukoliko niste zadovoljni sa proizvodom koji ste poručili možete ih zameniti za drugi proizvod ili zahtevati povrat novčanih sredstava, u roku od 15 dana od datuma prijema.
Povrat novca i zamena obavlja se isključivo putem kurirske službe, na sledeći način:

1. Pozivom nas obavestite na broj 063/529-154 od ponedeljka do petka ( 9 – 16 časova)
2. Popunite Obrazac za raskid koji ste dobili uz kupovinu
3. Upakujete proizvod i račun i osigurate paket od lomljenja
4. Pošaljete ih kurirskom službom na adresu Yason (Slušni aparati), Stratimirovićeva 1, 21000 Novi Sad, sa isporukom najkasnije do 16 časova, o trošku pošiljaoca.
5. Nakon što nam stigne povratni proizvod i utvrdimo da ne postoje tragovi korišćenja i da nisu oštećene, šaljemo zamenski proizvod za koji ste se odlučili ili prosleđujemo vaš zahtev za povrat novčanih sredstava u sektor finansija.

Na osnovu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača kupac  ima pravo da raskine Ugovor o kupoprodaji zaključen na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od datuma prijema robe. Pravo na odustanak kupac ostvaruje popunjavanjem Obrazac-o-odustajanju, koji je poslat zajedno sa robom, i slanjem popunjenog obrasca trgovcu u roku od 14 dana od datuma prijema robe.

U slučaju raskida Ugovora Kupac je u obavezi da istu robu vrati u adekvatnom neotpakovanom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U suprotnom Prodavac nije u obavezi da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret Kupca.

U slučaju raskida Ugovora od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave Kupca o raskidu Ugovora, pod uslovom da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u adekvatnom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

REKLAMACIJA

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun otpremnicu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe.

Reklamaciju možete izjaviti pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju koji se može preuzeti  OVDE uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa- otpremnice ili uz bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Odgovor na reklamaciju mora biti poslat kupcu elektronski ili pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Ako je reklamacija prihvaćena, rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, istog ili drugog artikla i povrata novca.

U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

Kupac ima pravo vratiti proizvod i  u sledećim slučajevima:

  1. isporuka proizvoda koji nije naručen
  2. isporuka oštećenih proizvoda, a oštećenja su nastala zbog loše manipulacije prilikom isporuke.

Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod sa greškom molimo vas da nas obavestite na e-mail adresu yasonaudio@gmail.com i ispunite obrazac za reklamaciju i popunjenog ga vratite zajedno sa robom i  originalnim  računom u roku 14 dana od dana prijema robe na adresu Yason  – Slušni aparati online , Novi Sad, Stratimirovićeva 1 sa naznakom „Internet prodaja – slusniaparationline“.

Po prijemu robe Yason  d.o.o. će vratiti celokupan iznos novca.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti robu možete vratiti o trošku prodavca preko ugovorenog operatera – POST EXPRESS kurirske službe.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije koje su neprikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljaocu.