Radno vreme kontakt centra:

Pon – Pet: 09:00h – 16:30h

Tel: 063/529-154

Politika privatnosti

YASON DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, Stratimirovićeva 1, Novi Sad – grad, MB: 08430152 PIB: 101690370 (dalje: “Yason”, “Mi” ili “Kompanija Yason”), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

U ovoj Politici privatnosti (dalje: “Politika”) objašnjeno je na koji način Yason prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima kada pristupite našem Sajtu, odnosno e-prodavnici dostupnoj na www.slusniaparationline.com. Yason je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera (dalje: “Lica”) je prioritet Kompanije Yason.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

 1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI
 2. DEFINICIJE
 3. NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA
 4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI
 5. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV
 6. GDE I KAKO SE VAŠI PODACI ČUVAJU
 7. DA LI YASON DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA
 8. KOLIKO DUGO YASON ČUVA VAŠE PODATKE
 9. VAŠA PRAVA
 10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Yason je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

Imajući u vidu da shvatamo zaštitu privatnosti naših kupaca veoma ozbiljno, Yason ima lice koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, a koje možete kontaktirati na teodora.stepic@yason.rs , upućivanjem dopisa na adresu Stratimirovićeva 1, 21000 Novi Sad ili pozivom na telefon 063/529-154.

 

DEFINICIJE

 

Kada kažemo “Lice” ili “Vi”, mislimo na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama.

Kada kažemo „Sajt“ mislimo na web sajt na adresi www.audio.yason.rs

Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi Sajtu.

Kada kažemo “Registrovani korisnik” mislimo na lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.

Kada kažemo “Gost” mislimo na Kupca koji obavlja porudžbinu bez registracije naloga na Sajtu.

Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja” mislimo na uslove poslovanja koji čine sastavni deo ugovora koji zaključujete sa Kompanijom Yason i koji su dostupni na Sajtu.

Kada kažemo “podatak” mislimo na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.

Kada kažemo “Poverenik” mislimo na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs

Kada kažemo “Politika kolačića” mislimo na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.

Kada kažemo “saglasnost” mislimo na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima. Ostali termini koji su u Politici napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja.

 

NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA

Ova Politika se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

 1. Korisnici sajta nezavisno od toga da li su posetioci ili Registrovani korisnici,
 2. Kupci

Yason brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Naš Sajt i e-prodavnica je namenjen opštoj javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti Kompaniji Yason. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na teodora.stepic@yason.rs bez odlaganja.

KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada posetite Sajt Kompanije Yason, kupujete i/ili naručujete proizvode od Kompanije Yason, registrujete nalog na našem Sajtu, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima, kada popunjavate ankete za kupce ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje.

Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo i naglašavamo da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Yason ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

SVRHA PRIKUPLJANJA

 1. Registracija korisnika

Kada želite da izvršite kupovinu naših proizvoda putem naše e-prodavnice ili kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija našeg Sajta, možete se registrovati putem našeg Sajta.

Lično ime, email adresa, lozinka, broj telefona, adresa stanovanja, adresa isporuke.

Obrada je neophodna za održavanje Vašeg naloga i za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka ne bi bilo moguće izvršiti registraciju korisnika, ali bi se ugovor mogao zaključiti i izvršiti ukoliko Kupac, koji je fizičko lice, izvrši kupovinu kao Gost.

 

 1. Obrada porudžbina

Kada kupovinu obavite putem e-prodavnice od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za pravilno izvršenje kupoprodajnog ugovora. U tom smislu, podaci su nam neophodni za administraciju ugovornog odnosa, za naplatu proizvoda ili usluga, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.

Lično ime, adresa stanovanja, adresa isporuke, broj telefona, email adresa, broj tekućeg računa, broj kreditne/debitne kartice, preferencije u vezi sa plaćanjem.

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

 

 1. Praćenje obrazaca ponašanja, izrada i slanje personalizovanih ponuda

Prilikom registracije naloga na Sajtu možete da odaberete opciju da ste saglasni sa praćenjem obrazaca svog ponašanja, te da ste saglasni da se izrađuju i da Vam se šalju personalizovane ponude o proizvodima i uslugama, na osnovu uočenih obrazaca ponašanja. To znači da se možete saglasiti da pratimo podatke o Vašim ranijim kupovinama i da Vam, na osnovu proizvoda koje ste ranije kupili, šaljemo informacije o drugim proizvodima za koje verujemo da biste bili zainteresovani.

Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom registracije naloga. Kasnije se prikupljaju podaci o sprovedenim kupovinama radi utvrđivanja obrazaca ponašanja.

Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili da ste saglasni da želite da Yason prati Vaše ponašanje, te izrađuje i šalje Vam personalizovane ponude o proizvodima na osnovu takvih obrazaca ponašanja. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo pratiti Vaše ponašanje i nećemo kreirati i slati Vam personalizovane ponude.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

 

 1. Služba za pomoć Kupcima

U pojedinim situacijama možete imati potrebu da kontaktirate našu Službu za pomoć Kupcima u našem prodajnom centru, putem Sajta, mejla ili telefona (na primer, radi zamene proizvoda, uputstva, dodatnim informacijam i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, broj telefona, email, jmbg u slučaju reklamacije, kao i drugi podaci vezani za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.

Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja pomoći Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili Službi za pomoć Kupcima.

 

 1. Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti

Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti.

Podatak koji se koristi je e-mail.

U cilju ostvarenja legitimnog interesa Kompanije Yason, ali i samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su  izmene od uticaja na njih.  Ukoliko nemamo Vaše podatke za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na našem Sajtu.

 

 1. Objavljivanje fotografija Kupaca na profilima Yason Kompanije na društvenim mrežama

Ukoliko želite da na našim profilima na društvenim mrežama objavimo Vašu fotografiju sa proizvodom koji ste kupili kod nas, biće potrebno da nam ostavite određene podatke o ličnosti.

Vaša fotografija, korisničko ime na društvenim mrežama.

Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

 

Osim navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Politikom kolačića.

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Može doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se ne slažete sa odlukom, imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da osporite odluku slanjem zahteva na teodora.stepic@yason.rs  u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

GDE I KAKO SE VAŠI PODACI ČUVAJU

Kompanija Yason je implementirala primerene tehničke i organizacione mere radi zaštite Vaših podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, odnosno pristupa Vašim podacima o ličnosti. Međutim, molimo Vas da imate u vidu da ne možemo potpuno eliminisati svaki rizik u vezi sa čuvanjem Vaših podataka.

Imamo tendenciju da digitalizujemo sve podatke o ličnosti koje obrađujemo, a čuvamo ih na serverima naših pouzdanih provajdera.

Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Samo osoblje koje ima ovlašćenje za pristup podacima može pristupiti obezbeđenim zonama. Naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.

Sve novčane transakcije koje vršite preko našeg Sajta biće izvedene pomoću bezbednih sistema plaćanja. Poverljivi podaci o plaćanjima se prenose direktno u formi enkripcije (SSL i/ili TLS) do korespodentnog tela. Enkripciju možete prepoznati tako što će se u polju za web adresu Vašeg pretraživača promeniti forma “http://” u formu “https://” i kada se pojavi simbol katanca u polju za adresu. Kada je aktivirana SSL i/ili TLS enkripcija, treća lica ne mogu pristupiti podacima.

 

DA LI YASON DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?

Kompaniji Yason je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane ovom Politikom.

U pojedinim situacijama, Vaši podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima, koja nam pružaju usluge i koja čine naše partnere. Tu spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, koje angažujemo za marketinške ili reklamne svrhe, koje angažujemo radi obrade plaćanja, pravnih usluga ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u prodajnom centru ili van njega. U slučaju kupovine preko naše e-prodavnice, Vaše podatke o ličnosti prenosimo trećim licima samo kada je to neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze. Na primer, dajemo neophodne podatke kompanijama koje vrše dostavu poručenih proizvoda ili korespodentna banka preko koje se vrši plaćanje.

Ovi pružaoci usluga su, prema ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koji su im preneti.

Prilikom izbora partnera koristimo veoma stroge kriterijume, među kojima je postojanje adekvatnih procedura za očuvanje poverljivosti podataka o ličnosti jedan od najvažnijih.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti izneseni izvan Srbije, na serverima koji se nalaze u drugim državama. Serveri koje koristimo ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te je nivo zaštite podataka o ličnosti (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

Tabela u nastavku prikazuje ko su naši trenutni obrađivači, koja je njihova uloga i gde je njihovo sedište.

Obrađivač Uloga Sedište
AB Soft doo Održavanje IT sistema Srbija
PR Marko Vujatović IN Digital Marketinške usluge Srbija
PR Miroslav Marković Variable Marketinške usluge Srbija
PR Goran Marković Markesoft Marketinške usluge Srbija
D express Usluge dostavljanja Srbija
JP Pošte Srbije Usluge dostavljanja Srbija
UniCredit Banka Srbija Pružanje usluga plaćanja Srbija
ALLSECURE DOO Pružanje usluga online plaćanja Srbija
Google, Inc. Analitičke usluge Sjedinjene Američke Države
Facebook, Inc. Analitičke i marketinške usluge Sjedinjene Američke Države

 

KOLIKO DUGO YASON ČUVA VAŠE PODATKE?

Yason će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je Yason u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Podaci koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvaju se do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odeljkom 9. Politike.

Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na Newsletter, čuvamo do Vaše odjave. U svakom trenutku se možete odjaviti sa Newslettera na sledećem linku ili u skladu sa uputstvima koja stižu u svakom mejlu u kome se šalje Newsletter.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Kompanija Yason ima posebne stroge procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).

 

VAŠA PRAVA

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća:

Pravo pristupa

Imate pravo da uputite zahtev Kompaniji Yason za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, Kompanija Yason može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od Kompanije Yason da izvrši ispravku Vaših podataka.

Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Imate pravo da tražite od Kompanije Yason brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Kompanije Yason. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na teodora.stepic@yason.rs ili upućivanjem dopisa na adresu Stratimirovićeva 1, 21000 Novi Sad.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

Kontakt za ostvarivanje prava

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

e-mail adresu: teodora.stepic@yason.rs

kontakt telefon: 063/529-154

pisanim putem na adresu: YASON DOO NOVI SAD, Stratimirovićeva 1, 21000 Novi Sad

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da smatrate da se vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku.

 

STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE

Ova Politika stupa na snagu dana 21.08.2019 godine.

Kompanija Yason redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu i istaknuta na javno dostupnim mestima u prodajnim centrima Kompanije Yason. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom. Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažuriranu Politiku.