Radno vreme kontakt centra:

Pon – Pet: 09:00h – 16:30h

Tel: 063/529-154

Opšti uslovi

Sadržaj Internet stranice slusniaparationline.com i svih njenih varijanti je vlasništvo preduzeća Yason do.o.o, Stratimirovićeva 1, Novi Sad. Upotrebom Internet stranice slusniaparationline.com korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. Yason d.o.o. i korisnici s opštim uslovima ugovaraju međusobne obveze pri kupovini u Internet prodavnici.

slusniaparationline.com
U Internet prodavnici slusniaparationline.com mogu kupovati proizvode isključivo korisnici iz Srbije. Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonom Republike Srbije.

Yason d.o.o. zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici slusniaparationline.com bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obvezujuće.

1. Ograničenje odgovornosti

Yason d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice slusniaparationline.com i njenog sadržaja.

Yason d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Yason  d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici slusniaparationline.com s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

U slučaju da nakon izvršenog poručivanja bude utvrđeno da je greškom na sajtu u odnosu na poručeni proizvod označena pogrešna cena (na primer umesto 10.000 dinara, stoji cena 1.000 dinara), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni model važila u trenutku poručivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni proizvod plati prema ispravnoj maloprodajnoj ceni ili da odustane od porudžbenice.

2. Ograničeno pravo upotrebe

Posetioci Internet stranice slusniaparationline.com sadržaj koriste isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Yason d.o.o. je zabranjena.

3. Registracija koristnika

U Internet prodavinici slusniaparationline.com možete se jednostavno prijaviti kao registrovani korisnik. Sadržaj Internet prodavnice je dostupan i anonimnim neregistrovanim korisnicima (gostima). Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu slusniaparationline.com
Krajnji potrošač u Internet prodavnici slusniaparationline.com je isključivo registrovani korisnik, koji kupuje proizvode za lične potrebe.
U Internet prodavnici slusniaparationline.com kupac je isključivo fizička osoba.

4. Zaštita privatnosti

Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici slusniaprationline.com ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrijebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.
Yason d.o.o. za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.

Upoznajte se i sa uslovima POVRATADOSTAVOM i načinima PLAĆANJA e-shopa slusniaparationline.com.